ZASADY I ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Przychodnia Nasze Zdrowie świadczy usługi medyczne w zakresie POZ w dni powszednie ( tj. od poniedziałku do piątku ) w godzinach 8:00 - 18:00.

Na porady ( wizyty ) lekarskie / pielęgniarskie / położnicze należy umawiać się osobiście w rejestracji lub telefonicznie ( tel. do rejestracji: 84 685 77 58 ).

Nadal istnieje możliwość odbycia teleporad, czyli konsultacji telefonicznej.

Zamówienia na e-recepty należy składać osobiście w rejestracji, telefonicznie lub drogą mailową.

Wizyty domowe ( w uzasadnionych przypadkach ) realizowane są następnego dnia po zgłoszeniu i ustaleniu z lekarzem. W razie możliwości lekarza - tego samego dnia.

W stanach nagłych, w których zagrożone jest życie lub zdrowie pacjenta ( np. w razie wypadku, urazu, utraty przytomności, nagłych zaburzeń świadomości, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym oraz innych ), w razie porodu lub dolegliwości związanych z ciążą - należy wezwać ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (pogotowie ratunkowe) tel  999 lub 112.

W dni powszednie w godzinach 18:00 - 8:00 oraz w soboty, niedziele i święta (całodobowo) usługi medyczne w zakresie POZ świadczone są w punktach NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (Szpital w Biłgoraju, ul. Pojaska 5, tel. 84 68823 33 lub Szpital w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 149, tel. 15 843 63 43).

 

e-mail: biuro@n-zdrowie.pl

 

telefony:
Przychodnia „Nasze Zdrowie" we Frampolu tel. 84 685 77 58