Nazwa projektu: Poprawa jakości i dostępności usług w Nasze Zdrowie Piotr Momot i Partner – Spółka Lekarzy w placówkach w Biłgoraju i Frampolu.
Cele projektu: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez doposażenie placówek Nasze Zdrowie we Frampolu i Biłgoraju.
Efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości życia mieszkańców powiatu biłgorajskiego oraz poprawa jakości opieki zdrowotnej w powiecie.
Wartość projektu: 118 573,00 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 99 741,55 zł.