Zapytanie ofertowe na dostawy i usługi w ramach realizacji Przedsięwzięcia pod nazwą: „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ".
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz podstawowe parametry zapytania znajdują się w pliku "Zapytanie ofertowe" zamieszczonym poniżej.
Pełna dokumentacja dotycząca zapytania została załączona poniżej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień wiedzy i doświadczenia

Załącznik 3 Oświadczenie brak powiązań

Załącznik 3a Oświadczenie RUS UKR

Załącznik 4 Oświadczenie brak podstaw do wykluczenia

Załącznik 5 Wzór umowy