Drodzy Pacjenci!

W związku z nadal występującym ryzykiem zakażeń koronawirusem istnieje konieczność utrzymania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby. Wobec realnego zagrożenia, w trosce o pacjentów i personel przychodni, mieszkańców miasta i okolic, w porozumieniu i zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i NFZ,  zmuszeni jesteśmy nadal utrzymać zmienioną organizację świadczenia usług medycznych w naszej przychodni. Stąd do odwołania Przychodnia „Nasze Zdrowie” funkcjonować będzie według poniższych zasad:

  • Porady lekarskie w przychodni przeprowadzane będą tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – w większości przypadków lekarze będą starali się konsultować pacjentów telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach uzgodnić wizytę w przychodni.

  • Zamawianie recept i odbiór kodów do e-recept, zamawianie skierowań, zaświadczeń lekarskich i innych, odbywać się będzie telefonicznie lub mailowo.

  • Wszelkie planowe zabiegi (iniekcje, EKG i inne) wykonujemy po umówieniu telefonicznym.

e-mail: biuro@n-zdrowie

telefony:

           Przychodnia „Nasze Zdrowie" w Biłgoraju tel. 84 611 11 11 lub 732 740 284

           Przychodnia „Nasze Zdrowie" we Frampolu tel. 84 685 77 58 lub 797 195 852

 

Uwaga:
Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzaną o takie zakażenie i masz któryś z objawów: gorączka, kaszel, duszność lub problemy z oddychaniem wówczas nie zgłaszaj się do przychodni.

W tej sytuacji udaj się bezpośrednio (bez skierowania!) na Izbę Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala w Biłgoraju, ul. Dr Pojaska 5, unikając transportu publicznego i skupisk ludzi.

ewentualnie zadzwoń:

  • Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Biłgoraju:
    (tel. 84 686 15 22 w godz. 8:00-15:00 lub tel. 695 732 451 całodobowo)

  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Szpitala w Biłgoraju
    (tel. 84 688 22 45 w godz. 08:00-15:00 lub tel. 84 688 22 55 całodobowo)

W stanach nagłych należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego tel. 999 lub 112!