Drodzy Pacjenci!

W związku z wystąpieniem na obszarze województwa lubelskiego potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem istnieje konieczność podjęcia działań zapobiegającym rozprzestrzenianiu się choroby. Wobec realnego zagrożenia, w trosce o pacjentów i personel przychodni, mieszkańców miasta i okolic oraz wytycznych GIS i MZ, zmuszeni jesteśmy do zmiany organizacji świadczenia usług medycznych w naszej przychodni. Od dnia 12.03.2020 do odwołania Przychodnia „Nasze Zdrowie” funkcjonować będzie według poniższych zasad:

 • Porady lekarskie w przychodni przeprowadzane będą tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – w większości przypadków lekarze będą starali się konsultować pacjentów telefonicznie, a w uzasadnionych przypadkach uzgodnić wizytę w przychodni.

 • Zamawianie recept i odbiór kodów do e-recept odbywać się będzie tylko telefonicznie.

 • Przychodnia „Nasze Zdrowie" w Biłgoraju tel. 84 611 11 11 lub 732 740 284

 • Przychodnia „Nasze Zdrowie" we Frampolu tel. 84 685 77 58 lub 797 195 852

 

Uwaga:
Pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych (gorączka, kaszel, duszność), którzy w ciągu ostatnich 14 dni wrócili z rejonów, gdzie notuje się zakażenia koronawirusem, bądź mieli kontakt z osobą zakażoną lub osobą, która przebywała w rejonach zakażeń koronawirusem
nie mogą zgłaszać się do przychodni POZ!!!

 

Osoby te proszone są o kontakt telefoniczny:

 • ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Biłgoraju:
  (tel. 84 686 15 22 w godz. 8:00-15:00 lub tel. 695 732 451 całodobowo)

 • Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Arion w Biłgoraju
  (tel. 84 688 22 45 w godz. 08:00-15:00 lub tel. 84 688 22 55 całodobowo)

 • lub udanie się bezpośrednio (bez skierowania!) do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Arion w Biłgoraju, unikając transportu publicznego i skupisk ludzi

 • W stanach nagłych należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego tel. 999 lub 112!